שערי אושר

Tu cherches un endroit agréable où prier et étudier ?

Chaarei Ocher est la pour te combler de bonheur , avec de merveilleux divrei Torah de differents rabbanims , ainsi que de merveilleuses Tefilots,  et pleins d'autres choses à découvrir sur place.  Alors n'attends plus et viens vivre cette expérience avec nous!


       Horaires des Tephilots et informations

Parachat Balak

Du dimache au jeudi.

Cha'harit                        : Au Nets

Minha suivie de Arvit   : 21h25

Arvit à la nuit                  :  22h50              

Parachat Balak

Horaires du vendredi.

Cha'harit : Au Nets

Minha 1  : 14h30

Minha erev chabat   : 20h25

Shir Ashirim             : 20h45

Kabalat chabat          : 20h55

Parachat Balak

Horaires du Chabat.

Cha'harit                  : 09h00

Kriat Shema            : 09h26

Kiddouch                 : 11h00

Shiour Ohr A'haim : 11h20

Minha de Chabat 1     : 14h30

Avot oubanim             : 19h40

Minha de Chabat 2   : 20h40

Chkia                            : 21h44

Arvit Motsaé Chabat : 22h45

 DVAR TORAH 

BONNE LECTURE!!

CHABAT CHALOM !!


Nous contacter

שערי אושר
5 rue du chemin vert Épinay sur seine 93800

N° de téléphone 0656681344 ou 0664919034

Adresse e-mail    elazar@chaarei-ocher.com

Rejoins nous sur WhatsApp en un clic.

Restez au courant de nos actu

restons connectés